CONVOCATIE: 22 Juli 100 duiven compak. Aanvang wedstrijd 09:00 uur voor de eerste Rotten.

Aanvang wedstrijd vervroegd naar 09:00 uur voor de eerste Rotten.