Convocatie Midwinter Ledenwedstrijd 20 januari 2018