Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Functie Naam Mailadres
Voorzitter Jan Slob a.i. voorzitter@ksvdevoorst.nl
Penningmeester Sjoerd Bakker penningmeester@ksvdevoorst.nl
Secretaris Wim Wolf secretaris@ksvdevoorst.nl
Instructie & Veiligheid Jan Kale jankale@ksvdevoorst.nl
Wedstrijdcommisaris Jan Slob wedstrijdcommisaris@ksvdevoorst.nl
Techniek Maarten Bakker techniek@ksvdevoorst.nl
Communicatie Arman Alojan communicatie@ksvdevoorst.nl

Voor vragen over de vereniging en aan het bestuur kunt u direct bij deze bestuursleden terecht via bovenstaande mailadressen.
Medewerkers:

Functie Naam Mailadres
Ledenadministratie Jan Kale /Wim Wolf ledenadministratie@ksvdevoorst.nl
Baanbeheer Focko Nauta nauta@ksvdevoorst.nl
Informatie Jan Kale info@ksvdevoorst.nl
Website en ICT Germen Koster website@ksvdevoorst.nl

U kunt altijd via de contactpagina uw vraag stellen: contactpagina.